Sprzedaż kredytów gotówkowych: znamy prognozę na II połowę 2014r.

Analitycy oceniają, że III i IV kw. 2014r. przyniesie wyraźne przyspieszenie na rynku kredytów konsumpcyjnych, a to m.in. za sprawą poprawy konsumpcji wewnętrznej w kraju oraz wzmożonych wydatków inwestycyjnych polskich przedsiębiorców. Nie bez znaczenia mają być także niskie stopy procentowe RPP.

100 złotych

fot. flickr.com | aut. Daniel Kulinski

Sektor bankowy ma powody do zadowolenia

Z najnowszych danych szacowanych przez ekonomistów Banku Millenium, w ciągu ostatnich 6 miesięcy rosła zarówno wartość kredytów konsumpcyjnych dla klientów detalicznych, jak i inwestycyjnych – odpowiednio 22 i 13% w skali roku.

W kolejnych miesiącach trend ten ma się nadal utrzymywać, a to m.in. ze względu na dostrzegalne poprawienie danych makroekonomicznych; głównie w zakresie konsumpcji wewnętrznej. Widoczne jest także ożywienie w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, które wydają coraz większe środki inwestycyjne na rozwój.

Ostatecznie, poprawa gospodarcza przyniosła Bankowi Millenium w II kw. tego roku sprzedaż kredytów gotówkowych na poziomie przeszło 0,5 miliarda złotych, a to znacznie więcej niż szacowano. Przedstawiciele instytucji starają się, aby w tym sektorze osiągać poziom 200 milionów zł w skali miesiąca i to przy spodziewanym, bezpiecznym poziomie ryzyka kredytowego –Bank Millenium do końca 2014r. ma sprzedać pożyczki gotówkowe o łącznej wartości 0,6 miliarda złotych.

Firmy uruchamiają produkcję… z kredytów

Wyraźne zmiany napływają także z sektora przedsiębiorstw. Firmy wyraźnie ożywiły swoje plany inwestycyjne po napływie ostatnich danych z gospodarki. Z miejsca odbija także dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto, wobec czego znaczna cześć prywatnego sektora chce finansować swoje koszty m.in. przy wykorzystaniu kredytów, usług faktoringowych i leasingu.

Prywatni przedsiębiorcy powoli zaczynają dostrzegać także utrzymujące się na rekordowo niskim poziomie stopy procentowe Rady Polityki Pieniężnej, co w krótkim terminie daje szansę na obniżenie kosztów ze względu na mniejszą marżę odsetkową. Warto zaznaczyć, że analitycy Banku Millenium spodziewają się, że nominalna stopa może być w kolejnych kwartałach jeszcze niższa.

Bank Millenium chwali się wysokimi dochodami

Bank Millenium odnotował znaczący wzrost wskaźnika rentowności na kapitale, który sięgnął wartości niespełna 12%, a poziom relacji kosztów do dochodów został utrzymany poniżej 50%, co jest wynikiem podobnym do innych banków komercyjnych działających w Polsce za II kw. 2014r.

Warto podkreślić, że jeszcze dwa lata temu, w zapowiedziach Millenium czytaliśmy, że bank do 2015r. chce osiągnąć rentowność kapitału na poziomie ok. 14%, a swoje koszty bieżące obniżyć do poziomu niespełna 50%, co też udało się osiągnąć w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2014r.

Brak komentarzy »

No comments yet.

  • Partnerzy